Bán hoặc căn hộ Sadora tầng trung. Bán...

Bán hoặc căn hộ Sadora tầng trung.  Bán 5.5 tỷ/ cho thuê giá 1100$ Sale Img 14

6 VND

Apartment sqft
Xem chi tiết