Bán căn hộ Sadora tầng trung lô.B. Giá 9,5 ty

Bán căn hộ Sadora tầng trung lô.B. Giá 9,5 ty

10 VND

Thông tin chung

Giá 10 VND

Địa chỉ Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam

Hợp đồng

  • Apartment
  • sqft
  • Sale
  • VND 0.00 / sqft
  • 10 VND

Mô tả

Bán căn hộ Sadora tầng trung lô.B. Giá 9,5 ty

Khoảng cách

Muốn bán căn hộ của bạn một cách nhanh chóng nhất?

Hãy đăng bài ngay bây giờ

Đăng bài