Biệt thự sala. Giá bán 96ty đã đóng 95%...

Biệt thự sala. Giá bán 96ty đã đóng 95% HĐMB cho sang tên Giá bao gồm TNCN và phí môi giới 1% Sale Img 26

VND 96.00

Villa sqft
Xem chi tiết