Cho thuê hoặc căn hộ Sadora tầng trung. Giá thuê 1200usd. giá bán 9.3 tỷ

  • Apartment
  • sqft
  • Rent
  • / tháng / Tháng

Mô tả

Cho thuê hoặc căn hộ Sadora tầng trung. Giá thuê 1200usd. giá bán 9.3 tỷ

Khoảng cách

Muốn bán căn hộ của bạn một cách nhanh chóng nhất?

Hãy đăng bài ngay bây giờ

Đăng bài