Cho thuê căn hộ Sadora tầng trung lô A. Giá 1000$

Cho thuê căn hộ Sadora tầng trung lô A. Giá 1000$

$ 1,000.00 / tháng

Thông tin chung

Giá $ 1,000.00 / tháng

Địa chỉ Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam

Hợp đồng

  • Apartment
  • sqmeter
  • Rent
  • VND 0.00 / sqmeter
  • $ 1,000.00 / tháng / Tháng

Mô tả

Cho thuê căn hộ Sadora tầng trung lô A. Giá 1000$

Khoảng cách

Muốn bán căn hộ của bạn một cách nhanh chóng nhất?

Hãy đăng bài ngay bây giờ

Đăng bài