Cho thuê căn hộ Sadora tầng thấp lô A. Giá:1300$

Cho thuê căn hộ Sadora tầng thấp lô A. Giá:1300$

VND 1,300.00 /month

Thông tin chung

Giá VND 1,300.00 /month

Địa chỉ Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam

Hợp đồng

  • Apartment
  • sqft
  • Rent
  • VND 0.00 / sqft
  • VND 1,300.00 /month / Tháng

Mô tả

Cho thuê căn hộ Sadora tầng thấp lô A. Giá:1300$

Khoảng cách

Muốn bán căn hộ của bạn một cách nhanh chóng nhất?

Hãy đăng bài ngay bây giờ

Đăng bài