Bán hoặc căn hộ Sadora tầng trung. Bán 5.5 tỷ/ cho thuê giá 1100$

  • Apartment
  • sqft
  • Sale
  • VND 0.00 / sqft
  • 6 VND

Mô tả

Bán hoặc căn hộ Sadora tầng trung. Bán 5.5 tỷ/ cho thuê giá 1100$

Khoảng cách

Muốn bán căn hộ của bạn một cách nhanh chóng nhất?

Hãy đăng bài ngay bây giờ

Đăng bài