Bán căn hộ Sadora tầng trung già 5.7ty phí 1%

Bán căn hộ Sadora tầng trung già 5.7ty phí 1%

VND 5.70

Thông tin chung

Giá VND 5.70

Địa chỉ Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam

Hợp đồng

  • Apartment
  • sqft
  • Sale
  • VND 0.00 / sqft
  • VND 5.70

Mô tả

Bán căn hộ Sadora tầng trung già 5.7ty phí 1%

Khoảng cách

Muốn bán căn hộ của bạn một cách nhanh chóng nhất?

Hãy đăng bài ngay bây giờ

Đăng bài